FACILITY MANAGEMENT

Ohranite fokus na vašem osnovnem poslu. Prevzamemo vsa dela, s katerimi se vaše podjetje primarno ne ukvarja
(komplet Facility Management).

VSE NA ENEM MESTU

Ne glede na to, ali gre za industrijski objekt, trgovski center, stanovanjski objekt, bolnišnico ali katero koli drugo premoženje, je pomembno, da objekt brezhibno deluje v skladu s svojo namembnostjo, je privlačen za uporabnike, varen in ohranja svojo vrednost.

Dela izvajamo na podlagi pogodbeno dogovorjenih obveznosti, kot so vrste storitev, razpoložljivost, odzivni čas, kakovost storitve itd. Odvisno od vrste objekta in zahtev naših strank. Prevzamemo vsa dela, s katerimi se vaše podjetje primarno ne ukvarja.

Storitve in dela se opravljajo v skladu s slovensko zakonodajo.
Dela izvajamo na podlagi točno določenega delovnega in finančnega načrta. O opravljenem delu redno in na dogovorjeni način poročamo.

V skladu s planom vzdrževanja lastniku podajamo predloge o vrstah potrebnih del v prihodnje in njihovih finančnih okvirjih.

Prednosti
FACILITY MANAGEMENT
upravljanja in vzdrževanja nepremičnin:

1.

Planski in pregleden način upravljanja in vzdrževanja.

2.

Ne potrebujete lastnih ljudi z znanjem s področja upravljanja in vzdrževanja (zmanjšanje stroškov dela in delovnih sredstev).

3.

Popolnoma kontrolirani stroški upravljanja in vzdrževanja.

KONTAKTIRAJTE NAS

+386 1 620 77 77 info@ro-projekt.si
+386 1 620 776 info@ro-projekt.si
+386 1 620 77 77 info@ro-projekt.si