POVEZAVE DO SLOVENSKIH IN AVSTRIJSKIH INDEKSOV

SLOVENSKI INDEKSI

Enostaven izračun povečanja Slovenskega indeksa rasti življenjskih potrebščin v želenem obdobju

Izpis Slovenskih indeksov življenjskih potrebščin v določenem obdobju v Excel dokument

 

AVSTRIJSKI INDEKSI

Enostaven izračun Avstrijskega indeksa gibanja maloprodajnih cen

Tabelarične oblike Avstrijskega indeksa gibanja maloprodajnih cen