KOLOFON

Datum objave spletnega mesta: AVGUST 2022
Naročnik: RO PROJEKT d.o.o.

Izvajalec: MARKETINGO, Jernej Letonja s.p.
Fotografije: RO PROJEKT d.o.o., Adobe stock

Vsebina spletne strani se osvežuje dinamično.

PRAVNO OBVESTILO

Spletna stran www.ro-projekt.si vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last podjetja RO PROJEKT d.o.o. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine teh spletnih strani. Niti RO PROJEKT d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. RO PROJEKT d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani podjetje RO PROJEKT d.o.o. ne odgovarja.