PRIPRAVA NA GRADNJO ALI
PRENOVO POSLOVNIH PROSTOROV

NA KAJ JE DOBRO POMISLITI MED PRIPRAVO
NA GRADNJO ALI PRENOVO POSLOVNEGA PROSTORA?

Kdo v vašem podjetju ima znanje in čas za vodenja projekta priprave na gradnjo?
Ocena investicije. 
Finančni načrt.
Terminski plan priprave na gradnjo. 
Terminski plan gradnje. 
Arhitekt.
Geodetski posnetek stanja.
Posnetek obstoječega stanja arhitekturnih in vseh ostalih obstoječih inštalacij.
Idejna zasnova.
Vodenje upravnega postopka.
Študija požarne varnosti.
Varnostni načrt.
Projekt arhitekture.
Projekti komunalnih vodov (plin, voda, elektrika, kanalizacija, telefonija, toplovod …).

Načrt notranje opreme.
Projekt strojnih inštalacij.
Projekt osvetlitve.
Projekt elektro inštalacij.
Projekti sistemov aktivne požarne zaščite.
Projekt videonadzora.
Projekt varovanja.
Projekt zunanje ureditve.
Požarni red.
Popisi del.
So vsi detajli izvedbe dorečeni?
Razmislek o gradnji na ključ.
Priprava pogodbe o gradnji.
Izbira izvajalcev.
Dobro narejena priprava na gradnjo je pogoj za kvalitetno, nemoteno in stroškovno planirano izvedbo gradnje ali prenove

VAM LAHKO KJE POMAGAMO?

KONTAKTIRAJTE NAS

+386 1 620 77 77 info@ro-projekt.si
+386 1 620 776 info@ro-projekt.si
+386 1 620 77 77 info@ro-projekt.si