PRIPRAVA NA UPRAVLJANJE,
SERVISIRANJE IN
VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

NA KAJ JE DOBRO POMISLITI PRI PRIPRAVI NA UPRAVLJANJE,
VZDRŽEVANJE in SERVISIRANJE VAŠIH POSLOVNIH PROSTOROV?

Kakovostno upravljana, servisirana in vzdrževanja zgradba ali poslovna enota ohranja svojo vrednost, je varna in prijetna za njene uporabnike.
Kdo v vašem podjetju ima znanje in čas za delo na področju upravljanja, servisiranja in vzdrževanja?
Pregled navodil o servisiranju in vzdrževanju naprav in vgrajenih materialov.
Natančen popis opreme za servisiranje in vzdrževanje.
Zakonodaja na področju servisiranja in vzdrževanja.
Zakonodaja na področju poročanja inštitucijam in plačila taks.
Zakonodaja na področju varstva pri delu in požarne varnosti.
Ravnanje z odpadki.
Izbira izvajalca za servis in vzdrževanje poslovnih prostorov.
Terminsko planiranje servisov in vzdrževanja.
Finančno planiranje servisov in vzdrževanja.
Spremljanje stroškov.
Spremljanje poročil o izvedbi.
Kontrola kakovosti izvajanja.
Ali boste imeli stroške upravljanja in vzdrževanja pod nadzorom?
Razmislek o predaji vseh del upravljanja, servisiranja in vzdrževanja podjetju po sistemu komplet »FACILITY MANEGEMENT«.

VAM LAHKO KJE POMAGAMO?

KONTAKTIRAJTE NAS

+386 1 620 77 77 info@ro-projekt.si
+386 1 620 776 info@ro-projekt.si
+386 1 620 77 77 info@ro-projekt.si